İlim Yayma Vakfı’na burs müracaatları devam ediyor

2022-2023 DEVRİ YÜKSEK LİSANS BURS KOŞULLARI

İlim Yayma Vakfı tarafından, T.C. vatandaşı ve milletlerarası yüksek lisans öğrencileri için İlim Yayma Vakfı bünyesinde Burs Komitesi tarafından belirlenmiş şartlar doğrultusunda yıllık olarak burs veriyor.

Bursa müracaat şartları

• Türkiye’deki üniversitelerde tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup olağan öğrenciliğe devam etmek,
• 1995 yılı ve sonrasında doğmuş olmak,
• Devir kaidesi;
– Bilimsel hazırlık ve İngilizce hazırlık alanlar için 2019 ve sonrası,
– Bilimsel hazırlık yahut yalnızca İngilizce hazırlık alanlar için 2020 ve sonrası,
– Direkt ders periyoduna başlayanlar için 2021 ve sonrası, yüksek lisansa kayıt yaptırmış olmak.
• Yüz kızartıcı ya da kasti bir hatadan ötürü karar giymemiş olmak.

BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

T.C. Vatandaşları İçin:
• Kimlik evrakı fotokopisi
• Vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş),
• Yüksek lisans öğrenci evrakı (Kaydı tamamlanmamış olanların kabul aldığına dair belge),
• ALES sonuç dokümanı,
• Yabancı lisan imtihanı sonuç evrakı -varsa- (YDS/YÖKDİL/TOEFL/IELTS/PTA),
• Transkript (Yüksek lisans ders periyodunda olanlardan lisans, ders periyodunu tamamlamış olanlardan yüksek lisans ders periyoduna ait transkript istenir),
• Gelir beyanı olarak E-Devlet’ten Hizmet Dökümü -SGK 4A/4B/4C- (-varsa- maaş bordrosu, öteki yerden burs alıyorsa dekont vb.).
• Sabıka kayıt evrakı (E Devlet’ten).
Uluslararası Öğrenciler İçin:
• Pasaport bilgilerini gösteren sayfaların yahut oturum müsaadesi kartının fotokopisi,
• Vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş),
• Yüksek lisans öğrenci evrakı (Kaydı tamamlanmamış olanların kabul aldığına dair belge),
• ALES/GRE/GMAT -varsa-,
• Yabancı lisan imtihanı sonuç evrakı -varsa- (YDS/YÖKDİL/TOEFL/IELTS/PTA),
• Transkript (Yüksek lisans ders devrinde olanlardan lisans, ders devrini tamamlamış olanlardan yüksek lisans ders periyoduna ait transkript istenir),
• Gelir Beyanı -varsa- (Maaş Bordrosu, diğer yerden burs alıyorsa dekont vb.),
• Sabıka kayıt dokümanı (E-Devlet’ten).

Başvuru esnasında istenilen evrakların PDF formatları www.iyv.org.tr internet sayfasına yüklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ

Başvurular, yalnızca Vakfımızın www.iyv.org.tr internet sayfasından yapılmaktadır. Elden yahut posta yoluyla müracaatlar kabul edilmemektedir.

BAŞVURU VE KIYMETLENDİRME TARİHİ

Başvuru Periyodu 06 Eylül – 26 Eylül 2022
Mülakat Periyodu 03 Ekim – 14 Ekim 2022
Sonuçların Açıklanması Kasım 2022 İçerisinde Planlanmaktadır.

YÜKSEK LİSANS BURSLARININ MÜDDETİ VE MİKTARI

Burs ölçüsü 2022-2023 periyodunda aylık 2.250 TL olup müddeti 12 aydır. Bursiyerlik periyodu sonuçların açıklandığı gün başlayıp Ekim 2023 tarihinde sonra erer. Birinci burs ödemesi Ekim 2022 tarihinde başlatılmış kabul edilir ve ekim ayından sonuçların açıklanacağı güne kadar toplu olarak banka hesaplarına yatırılır. Yıl sonunda bursun devamlılığı için müracaat yenilenmelidir. Müracaat esnasında aşağıdaki konular doğrultusunda;

• Bilimsel hazırlık ya da yabancı lisan hazırlık sınıfını tekrarlayan,

• Ders periyodunu ya da tez devrini uzatan,

öğrenciler için burs verilmemektedir. Burs kurulu bursun devamı için istisnai karar da verebilir. Vakıf tarafından her vakit üstte belirtilen burs tahsis müddetleri kısaltılabilir ya da uzatılabilir.

MÜLAKAT ÖNCESİ ADAY BURSİYERLERİN SEÇİMİ

İlim Yayma Vakfı müracaat sistemi, adayları sisteme girdikleri bilgiler doğrultusunda muvaffakiyet ve gereksinim puanlarına nazaran sıralamaktadır. Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen öğrencilere, Vakfımız tarafından e-posta yahut SMS göndererek duyuracaktır.

MÜLAKATA KATILACAK ADAY BURSİYERLERİN SEÇİMİ

Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen aday bursiyerler Vakfımızın genel merkezinde mülakata alınır (Marmara bölgesi dışındaki adaylar online olarak iştirak gösterebilir).

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN MÜLAKAT SONRASI SİSTEME YÜKLEMESİ GEREKEN BELGELER

• Akademik referans mektubu (Yüksek Lisans eğitimine yeni başlayanlar lisans periyodunda ders aldıkları öğretim elemanlarından alabilir),

• Banka hesap numarası (IBAN).

Evrakların, burs almaya hak kazananlar belirlendikten ve ilan edildikten sonra talep edilen tarihlerde www.iyv.org.tr internet sayfasına PDF formatıyla yüklenmesi gerekmektedir. Kelam konusu evrakların müracaat formundaki beyanlarla tutarsızlığı tespit edilmesi halinde tahsis edilen burs iptal edilecektir. Vakıf tarafından üstteki dokümanlar dışında öbür dokümanlar de istenebilir.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• Burslulukla ilgili süreçlerde belgelendirme temel olup, burs almaya hak kazananların gerekli evrakları tayin edilen mühletler içinde www.iyv.org.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir. Öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdikleri bilgilerde, durumlarında ya da Vakfa teslim edilen dokümanların rastgele birinde (işe giriş, evlilik, periyot dondurma vb.) değişiklik olması durumunda derhal vakfa bilgi verilmesi mecburidir.

• Vakıf tarafından öğrencilere akademik danışman atanabilir ve danışman ile görüşme yolları belirlenebilir. Bu durumda bursiyerin danışmanı ile belirlenen yollar çerçevesinde görüşmesi gerekir.

• İlim Yayma Vakfı tarafından muhakkak dönemlerle toplantı yahut seminerler yapılacak olup, bursiyer bu toplantılara ya da seminerlere katılmakla yükümlüdür.

• Bursiyer, Vakfın yürüttüğü proje ve programlarda talep edilmesi durumunda vazife almakla yükümlüdür.

• Bursiyer, lisansüstü eğitim çalışmaları hakkında her periyot eğitim durumunu gösteren dokümanları Vakfa iletmekle yükümlüdür.

BURSUN KESİLMESİ

İlim Yayma Vakfı Burs ve Ödül Yönetmeliğinde belirtilen şartlar çerçevesinde Burs Kurulu tarafından bursun kesilmesine karar verilebilir. Burs Kurulu bu konuda takdir hakkını haizdir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, her periyodun sonunda Burs Kurulu tarafından akademik ve tahsil muvaffakiyet seviyesi, belirlenen yükümlülüklere uyup uymama, burs şartlarının devam edip etmediği, ekonomik ve uygar durum değişikliği vb. açılardan kıymetlendirme yapılır ve bu kıymetlendirme sonucunda bursun kesilmesine karar verilebilir.

DİĞER HUSUSLAR

İlim Yayma Vakfı Vefa Lisansüstü Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalmak isteyen yüksek lisans yahut doktora öğrencileri burs müracaat formunu doldurarak Formun Gelir Durumu kısmı sonunda bulunan “İlim Yayma Vakfı Vefa Lisansüstü Yurdu’nda Kalmak istiyor musunuz?” sorusuna “Evet” cevabını vermelidir.

2022-2023 PERİYODU DOKTORA BURS KOŞULLARI

BAŞVURU ŞARTLARI

• Türkiye’deki üniversitelerde doktora programına kayıtlı olup olağan öğrenciliğe devam etmek,
• 1987 yılı ve sonrasında doğmuş olmak,
• Devir kuralı;
o Bilimsel hazırlık ve İngilizce hazırlık alanlar için 2017 ve sonrası,
o Bilimsel hazırlık yahut yalnızca İngilizce hazırlık alanlar için 2018 ve sonrası,
o Direkt ders periyoduna başlayanlar için 2019 ve sonrası, doktoraya kayıt yaptırmış olmak.
• Yüz kızartıcı ya da kasti bir cürümden ötürü karar giymemiş olmak.

BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

T.C. Vatandaşları İçin:

• Kimlik evrakı fotokopisi

• Vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş),

• Doktora öğrenci evrakı (Kaydı tamamlanmamış olanların kabul aldığına dair belge),

• ALES sonuç evrakı,

• Yabancı lisan imtihanı sonuç dokümanı (YDS/YÖKDİL/TOEFL/IELTS/PTA),

• Transkript (Doktora ders devrinde olanlardan yüksek lisans, ders devrini tamamlamış olanlardan doktora ders devrine ait transkript istenir),

• Gelir beyanı olarak E-Devlet’ten Hizmet Dökümü -SGK 4A/4B/4C- (-varsa- maaş bordrosu, diğer yerden burs alıyorsa dekont vb.)

• Sabıka kayıt evrakı (E-Devlet’ten).

Uluslararası Öğrenciler İçin:

• Pasaport bilgilerini gösteren sayfaların yahut oturum müsaadesi kartının fotokopisi,

• Vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş),

• Doktora öğrenci dokümanı (Kaydı tamamlanmamış olanların kabul aldığına dair belge),

• ALES/GRE/GMAT -varsa-,

• Yabancı lisan imtihanı sonuç evrakı -varsa- (YDS/YÖKDİL/TOEFL/IELTS/PTA),

• Transkript (Doktora ders periyodunda olanlardan yüksek lisans, ders devrini tamamlamış olanlardan doktora ders periyoduna ait transkript istenir),

• Gelir Beyanı -varsa- (Maaş bordrosu, öteki yerden burs alıyorsa dekont vb.),

• Sabıka kayıt evrakı (E-Devlet’ten)

Başvuru esnasında istenilen evrakların PDF formatları www.iyv.org.tr internet sayfasına yüklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ

Başvurular, yalnızca Vakfımızın www.iyv.org.tr internet sayfasından yapılmaktadır. Elden yahut posta yoluyla müracaatlar kabul edilmemektedir.

BAŞVURU VE KIYMETLENDİRME TARİHİ

Başvuru Periyodu 06 Eylül – 26 Eylül 2022

Mülakat Periyodu 03 Ekim – 14 Ekim 2022

Sonuçların Açıklanması Kasım 2022 İçerisinde Planlanmaktadır.

DOKTORA BURSLARININ MÜHLETİ VE MİKTARI

Burs ölçüsü 2022-2023 periyodunda aylık 3.250 TL olup mühleti 12 aydır. Bursiyerlik periyodu sonuçların açıklandığı gün başlayıp Ekim 2023 tarihinde sonra erer. Birinci burs ödemesi Ekim 2022 tarihinde başlatılmış kabul edilir ve ekim ayından sonuçların açıklanacağı güne kadar toplu olarak banka hesaplarına yatırılır. Yıl sonunda bursun devamlılığı için müracaat yenilenmelidir. Müracaat esnasında aşağıdaki konular doğrultusunda;

• Bilimsel hazırlık ya da yabancı lisan hazırlık sınıfını tekrarlayan,

• Ders periyodunu ya da tez periyodunu uzatan,

öğrenciler için burs verilmemektedir. Burs komitesi bursun devamı için istisnai karar da verebilir. Vakıf tarafından her vakit üstte belirtilen burs tahsis mühletleri kısaltılabilir ya da uzatılabilir.

MÜLAKAT ÖNCESİ ADAY BURSİYERLERİN SEÇİMİ

İlim Yayma Vakfı müracaat sistemi, adayları sisteme girdikleri bilgiler doğrultusunda muvaffakiyet ve muhtaçlık puanlarına nazaran sıralamaktadır. Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen öğrencilere, Vakfımız tarafından e-posta ve SMS göndererek duyuracaktır.

MÜLAKATA KATILACAK ADAY BURSİYERLERİN SEÇİMİ

Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen aday bursiyerler Vakfımızın genel merkezinde mülakata alınır (Marmara bölgesi dışındaki adaylar online olarak iştirak gösterebilir).

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN MÜLAKAT SONRASI SİSTEME YÜKLEMESİ GEREKEN BELGELER

• Akademik referans mektubu,

• Banka hesap numarası (IBAN).

Evrakların, burs almaya hak kazananlar belirlendikten ve ilan edildikten sonra talep edilen tarihlerde www.iyv.org.tr internet sayfasına PDF formatıyla yüklenmesi gerekmektedir. Kelam konusu dokümanların müracaat formundaki beyanlarla tutarsızlığı tespit edilmesi halinde tahsis edilen burs iptal edilecektir. Vakıf tarafından üstteki evraklar dışında öbür evraklar de istenebilir.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• Burslulukla ilgili süreçlerde belgelendirme temel olup, burs almaya hak kazananların gerekli evrakları tayin edilen mühletler içinde www.iyv.org.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir. Öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdikleri bilgilerde, durumlarında ya da Vakfa teslim edilen dokümanların rastgele birinde (işe giriş, evlilik, periyot dondurma vb.) değişiklik olması durumunda derhal vakfa bilgi verilmesi zaruridir.

• Vakıf tarafından öğrencilere akademik danışman atanabilir ve danışman ile görüşme yolları belirlenebilir. Bu durumda bursiyerin danışmanı ile belirlenen tarzlar çerçevesinde görüşmesi gerekir.

• İlim Yayma Vakfı tarafından belli dönemlerle toplantı yahut seminerler yapılacak olup, bursiyer bu toplantılara ya da seminerlere katılmakla yükümlüdür.

• Bursiyer, Vakfın yürüttüğü proje ve programlarda talep edilmesi durumunda misyon almakla yükümlüdür.

• Bursiyer, lisansüstü eğitim çalışmaları hakkında her periyot eğitim durumunu gösteren evrakları Vakfa iletmekle yükümlüdür.

BURSUN KESİLMESİ

İlim Yayma Vakfı Burs ve Ödül Yönetmeliğinde belirtilen şartlar çerçevesinde Burs Komitesi tarafından bursun kesilmesine karar verilebilir. Burs Kurulu bu konuda takdir hakkını haizdir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, her periyodun sonunda Burs Komitesi tarafından akademik ve tahsil muvaffakiyet seviyesi, belirlenen yükümlülüklere uyup uymama, burs şartlarının devam edip etmediği, ekonomik ve uygar durum değişikliği vb. açılardan kıymetlendirme yapılır ve bu kıymetlendirme sonucunda bursun kesilmesine karar verilebilir.

DİĞER HUSUSLAR

İlim Yayma Vakfı Vefa Lisansüstü Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalmak isteyen yüksek lisans yahut doktora öğrencileri burs müracaat formunu doldurarak Formun Gelir Durumu kısmı sonunda bulunan “İlim Yayma Vakfı Vefa Lisansüstü Yurdu’nda Kalmak istiyor musunuz?” sorusuna “Evet” karşılığını vermelidir.

Doktora Özel Araştırma Bursu

DOKTORA ÖZEL ARAŞTIRMA BURSU

Vakfımız tarafından verilen Doktora Özel Araştırma Bursunun maksadı, ülkemizin stratejik emellerine katkıda bulunacak mühendislik, sıhhat, tabiat ve toplumsal bilimlerden farklı ihtisas alanlarında doktora çalışması yürüten başarılı araştırmacıların desteklenmesidir.

KİMLER MÜRACAAT YAPABİLİR?

Doktora eğitimini Türkiye’deki üniversitelerde sürdüren (uluslararası öğrenciler de dahil), yeterlilik evresini geçmiş ve doktora tez konusu enstitü tarafından onaylanmış adaylar başvurabilir.

Herhangi bir iş yerinde çalışan doktora adaylarından yalnızca araştırma merkezlerinde çalışan yahut üniversitelerde araştırma vazifelisi ya da öğretim vazifelisi unvanıyla vazife yapanlar da müracaat yapabilir.

BURS ÖLÇÜSÜ VE SÜRESİ

Doktora yeterlilik etabını geçmiş ve doktora tez konusunu belirlemiş adaylara, doktora olağan eğitim devri sonuna kadar (6 dönem) 12 ay müddetle aylık 7.500 TL burs verilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yabancı Lisan Puanı: Son 3 yıl içerisinde elde edilmiş YDS, E-YDS, YÖKDİL, TOEFL, IELTS lisan imtihan puanlarını sunulmalıdır. Asgarî YDS ve YÖKDİL imtihan puanı 80 olmalıdır. Memleketler arası imtihanlardan alınacak olan puanların hesaplamalarında YÖK eşdeğerlik tablosu temel alınacaktır.

Yaş: Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını aşmamış (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar) olmalıdır.

ALES: Son 5 yıl içerisinde elde edilen ALES puanı asgarî 80 olmalıdır.

Doktora tez konusunun belirlenmiş olması: Doktora tez mevzu teklifini Tez İzleme Komitesi üyelerine sunmuş ve kabul edilmiş, bunun enstitü tarafından onaylanmış olması gerekir.

BAŞVURU SÜRECİNDE İSTENİLEN BELGELER

Araştırma Önerisi (Research Proposal): Çalışılan alan ile ilgili azamî 1.500 sözlük çalışma teklifini kendi çalışma lisanında (Türkçe-İngilizce-Arapça- yahut öteki dillerde) sunulmalıdır.

Yabancı Lisan Puanı Sonuç Evrakı (Son 3 Yıl)

ALES Sonuç Dokümanı (Son 5 Yıl)

Referans Mektubu: 2 adet akademik referans mektubu sunulmalıdır.

Öğrenci Dokümanı

Kimlik Bilgileri Evrakı: E-devlet sistemi üzerinden alınmış doküman yahut T.C kimlik dokümanının fotokopisi olmalıdır.

Niyet Mektubu: 1 adet adayın hazırlayacağı niyet mektubu sunulmalıdır.

Varsa, daha evvel yayınlanmış akademik çalışmaları

Özgeçmiş

DEĞERLENDİRME

Vakıf tarafından belirlenecek burs kurulu, aday öğrencilerden istenilen dokümanları ve müracaat formlarındaki bilgileri temel alarak eksiği bulunmayan adayların listesini oluşturur. Bu liste üzerinden bursiyerlerin seçimi iki basamakta gerçekleşecektir.

Birinci evrede Kurul, müracaat yapan adayları, müracaat evrakları üzerinden yapacağı puanlamaya nazaran ön elemeye tabi meblağ ve mülakata çağrılacak adayları belirler.

İkinci basamakta, adaylar mülakata davet edilirler. Mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan adaylar belirlenir.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 1 Eylül 2022 – 25 Eylül 2022 tarihleri ortasında aşağıda www.iyv.org.tr adresinde burslar başlığında yer alan elektronik sistem üzerinden yapılacaktır.

Başvuru evraklarının 25 Eylül 2022 saat 23:59’a kadar sisteme yüklenmesi gerekir. Değerlendirmeler sonucunda burs almaya hak kazanan adaylara 2022 Kasım ayı içerisinde İlim Yayma Vakfı tarafından yazılı olarak elektronik ortamda bildirim edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.