Erdoğan imzaladı: Sözleşmelilere kadro yolu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasını taşıyan kararla, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılına ait genel yatırım ve finansman programları belirlendi.

Buna göre; Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4/12/2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir.” denildi.

Yapılacak atamaların, teşebbüslerin talepleri doğrultusunda ve bakanlık tarafından belirlenecek sayıyı aşmayacak şekilde olacağı belirtildi.

BAZI KİT’LER

DMO (Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü)
TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu)
TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
EÜAŞ (Elektrik Üretim Anonim Şirketi )
TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)
TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.)
TEMSAN (Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.)
TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı)
BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.)
TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)
TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü)
Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi
ESK (Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü)
ÇAYKUR (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü)
TCDD (T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü)
TCDD TAŞIMACILIK (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş.)
TÜRASAŞ (Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi)
TŞFAŞ (Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.)

TRT DIŞARIDA TUTULDU

Ayrıca, “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan veya Sayıştay tarafından denetlenen ikinci fikra kapsamı dışındaki diğer işletmeler, bu kararın sadece 22 nci, 23 üncü, 27 nci ve 28 inci maddeleri hükümlerine tabidir.” denilerek, bu KİT’ler alınan kararın dışında tutuldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx